Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

15 หมู่ 2, ถนนเพชรเกษม ตำบลหนอง

ดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 73000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 3420 0631-2

งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ต่อ 100 ,108

งานช่วยอำนวยการ ต่อ 102

งานคลัง  ต่อ 117,104

งานคดี  ต่อ 105

งานช่วยพิจารณา ต่อ 201 , 202

งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ต่อ 208

งานศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ต่อ 203

งานผู้พิพากษาสมทบ ต่อ 326อีเมล์

nktjc@coj.go.th

 

 Social